Quảng cáo
  • pic

    Kiểm tra tổng hợp cuối năm

    Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 2 bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm. Câu 1. I. Phần trắc nghiệm 1- C, 2- B, 3- D, 4- B, 5- A, 6- C, 7- D, 8- B, 9- B, 10 –D, 11- C, 12- D.

Gửi bài Gửi bài