Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3 trang 60, 61

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 35 câu 1, 2, 3 trang 60, 61 với lời giải chi tiết. Câu 1: Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

  Xem lời giải
 • Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 62

  Giải Cùng em học tiếng việt 4 tập 2 tuần 35 câu 4, 5, 6, vui học trang 62 với lời giải dễ hiểu. Câu 4: Đọc câu văn sau: Trong tổ của chim ưng - được làm bằng những chiếc lá khô mềm, là những quả trứng hồng thật đẹp. Trong câu sử dụng trạng ngữ gì trong 5 loại trạng ngữ dưới đây....

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài