Quảng cáo
  • Tổng kết phần văn học

    Soạn bài Tổng kết phần văn học trang 146 SGK Ngữ văn 10. Câu 3 a. So sánh để tìm ra sự giống và khác nhau giữa sử thi "Đăm Săn" (Việt Nam) với "Ô-đi-xê" (Hi Lạp), "Ra-ma-ya-na" (Ấn Độ)

    Xem lời giải
  • Quảng cáo