Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 51, 52

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 33 câu 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền s hoặc x vào chỗ trống:

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 53, 54

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 33 câu 5, 6, 7, vui học trang 53, 54 với lời giải chi tiết. Câu 5: Chọn từ ngữ thích hợp đã cho điền vào chỗ trống trong đoạn thơ sau:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài