Quảng cáo
 • pic

  Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 2 bài Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận. Câu 1: - Đặc trưng của kịch: Đối tượng phản ánh của kịch là những mâu thuẫn xung đột trong đời sống xã hội và con người.

 • pic

  Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 2 bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận. Câu 1. Bài tập 1. a) Đoạn trích viết về sự ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng thơ lãng mạn Pháp đối với các nhà thơ trong phong trào Thơ mới.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài