• pic

    Tiết 1. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 - Tiết 1. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - Tuần 32 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 3 tập 2

  • pic

    Tiết 2. Luyện tập chung

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51, 52 - Tiết 2. Luyện tập chung - Tuần 32 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 3 tập 2

?>