Quảng cáo
 • pic

  Văn bản văn học

  Soạn bài Văn bản văn học trang 117 SGK Ngữ văn 10. Câu 4: Hàm nghĩa của văn bản văn học là gì? Cho ví dụ cụ thể.

 • pic

  Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối

  Soạn bài Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối trang 124 SGK Ngữ văn 10. Câu 2. a. Tìm ba ví dụ có điệp từ, điệp câu nhưng không có giá trị tu từ.

 • Quảng cáo

Gửi bài