Quảng cáo
 • pic

  Một thời đại trong thi ca

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 2 bài Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh. Câu 1: Cái khó trong việc tìm ra tinh thần thơ mới là ranh giới giữa thơ cũ và thơ mới không phải rạch ròi dễ nhận ra.

 • pic

  Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp)

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 2 bài Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp). Câu 1: Biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận là:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài