Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 46, 47

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 31 câu 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 với lời giải chi tiết. Câu 2: Khoanh vào từ ngữ viết đúng chính tả

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 47, 48

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 31 câu 5, 6, 7, vui học trang 47, 48 với lời giải chi tiết. Câu 5: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong đọan văn sau:

 • Quảng cáo