• pic

    Tiết 1. Phép trừ các số trong phạm vị 100 000

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 - Tiết 1. Phép trừ các số trong phạm vị 100 000 - Tuần 30 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 3 tập 2

  • pic

    Tiết 2. Tiền Việt Nam. Luyện tập chung

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44, 45 - Tiết 2. Tiền Việt Nam. Luyện tập chung - Tuần 30 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 3 tập 2

?>