Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Văn bản (tiếp theo) - Ngắn gọn nhất

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 1 bài Văn bản ( tiếp theo). Câu 1.a) Phân tích tính thống nhất về chủ đề của đoạn văn (chú ý tới ý khái quát nêu ở câu 1)

 • pic

  Soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây (ngắn gọn)

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 1 bài Chiến thắng Mtao Mxây. Câu 1: Hãy tóm tắt diễn biến trận đánh để so sánh tài năng và phẩm chất của hai tù trưởng.

 • Quảng cáo
 • pic

  Soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây

  Giải bài tập bài Chiến thắng Mtao Mxây trang 30 SGK Ngữ văn 10. Câu 1. Tóm tắt diễn biến trận đánh theo đúng trật tự của các tình tiết và sự kiện

 • pic

  Soạn bài Văn bản (tiếp theo)

  Văn bản (tiếp theo) trang 37 SGK Ngữ văn 10. Câu 2. Sắp xếp các câu (SGK tr. 28) thành một văn bản hoàn chỉnh và đặt nhan đề.