Quảng cáo
 • pic

  Tiết 1. Phép cộng có tổng bằng 10

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 12, 13 - Tiết 1. Phép cộng có tổng bằng 10 - Tuần 3 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

 • pic

  Tiết 2. 26 + 4; 36 + 24. 9 cộng với một số: 9 + 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 - Tiết 2. 26 + 4; 36 + 24. 9 cộng với một số: 9 + 5 - Tuần 3 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài