Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 11, 12

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 3 câu 1, 2, 3, 4 trang 11, 12 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 12, 13

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 3 câu 5, 6, 7, vui học trang 12, 13 với lời giải chi tiết. Câu 6: Viết 2 câu theo kiểu Ai là gì?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài