Quảng cáo
 • pic

  Chinh tả - Tuần 29 Trang 51

  1 Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục : ……………………………………………………………………………

 • pic

  Luyện từ và câu - Tuần 29 Trang 51

  1.Viết vào ô trống tên các môn thể thao bắt đầu bằng nhũng tiếng sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Chính tả - Tuần 29 Trang 52

  Giải bài tập Chính tả - Tuần 29 Trang 52 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

 • pic

  Tập làm văn - Tuần 29 Trang 53

  Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước, viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể lại một trận thi đấu thể thao mà em có dịp xem.

Gửi bài Gửi bài