Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 38, 39

  Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu) :...

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 40, 41

  Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 29 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 40, 41 với lời giải chi tiết. Câu 6. Một mảnh bìa hình vuông có cạnh dài 60mm. Tính diện tích mảnh bìa đó...

 • Quảng cáo