Quảng cáo
 • pic

  Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

  Soạn bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trang 97 SGK Ngữ văn 10. Câu 2. Trong ba đặc trưng (tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hóa), đặc trưng nào là tiêu biểu của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật? Vì sao?

 • pic

  Soạn bài Truyện Kiều của Nguyễn Du trang 92 SGK Ngữ Văn 10

  Soạn bài Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả. Câu 2. Cho biết các sáng tác chính của Nguyễn Du và đặc điểm chủ yếu của chúng.

 • Quảng cáo

Gửi bài