Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 37, 38

  Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 28 câu 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 với lời giải chi tiết. Câu 4. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp : Cho các số 150, 500...

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 38, 39

  Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 28 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 38, 39 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết vào ô trống (theo mẫu)...

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài