Quảng cáo
 • Chính tả - Tuần 27

  Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 27: Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 53 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Chọn chữ viết đúng chính tả ở trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau

  Xem lời giải
 • Tập làm văn - Miêu tả cây cối (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

  Giải đề văn bài Tập làm văn - Miêu tả cây cối (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 54, 55 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Đề bài: Hãy chọn viết theo một trong bốn đề bài sau. 3. Tả một cây hoa

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Luyện từ và câu - Câu khiến

  Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Câu khiến trang 54 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3: Em hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo (thầy giáo)

  Xem lời giải
 • Luyện từ và câu - Cách đặt câu khiến

  Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Cách đặt câu khiến trang 56, 57 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3: Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây. Nêu rõ tình huống có thể dùng mỗi câu khiến ấy

  Xem lời giải

Gửi bài