Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34, 35

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 27 câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34, 35 với lời giải chi tiết. Câu 1: Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

 • pic

  Giải câu 5, 6, vui học trang 35, 36

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 27 câu 5, 6, vui học trang 35, 36 với lời giải chi tiết. Câu 5: Chọn từ ngữ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống để có đoạn văn hoàn chỉnh nói về biển:

 • Quảng cáo