Quảng cáo
 • pic

  Tóm tắt văn bản thuyết minh

  Soạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh trang 69 SGK Ngữ văn 10. Câu 2. Anh (chị) hãy nêu cách tóm tắt một văn bản thuyết minh

 • pic

  Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt trang 65 SGK Ngữ văn 10

  Soạn bài Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt trang 65 SGK Ngữ văn 10.Câu 1. Trong câu tục ngữ“Chết đứng còn hơn sống quỳ”, các từ “đứng” và được sử dụng theo nghĩa như thế nào?

 • Quảng cáo

Gửi bài