Quảng cáo
 • Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt

  Soạn bài Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt - Ngắn gọn nhất SGK Ngữ văn 10 tập 2. Câu 1: Trong câu tục ngữ "Chết đứng còn hơn sống quỳ", các từ "đứng" và "quỳ" được dùng với nghĩa chuyển

  Xem lời giải
 • Tóm tắt văn bản thuyết minh

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 2 bài Tóm tắt văn bản thuyết minh. Câu 1. a. văn bản “Nhà sàn” thuyết minh về đối tượng một ngôi nhà sàn

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài