Quảng cáo
 • Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 2 bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ. Câu 1: Việc làm của Ngô Tử Văn mang nhiều ý nghĩa.

  Xem lời giải
 • Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 2 bài Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh. Câu 1. a. Đoạn văn được hiểu là sự phân đoạn mang tính chất hình thức . Mỗi chỗ xuống dòng sẽ cho ta một đoạn văn. Muốn có đoạn văn ta phải chấm xuống dòng.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài