Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3 trang 22, 23

  Giải Cùng em học tiếng việt 4 tập 2 tuần 24 câu 1, 2, 3 trang 22, 23 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

 • pic

  Giải câu 4, 5, vui học trang 23, 24

  Giải Cùng em học tiếng việt 4 tập 2 tuần 24 câu 4, 5, vui học trang 23, 24 với lời giải chi tiết. Câu 4. Với mỗi từ ngữ cho dưới đây hãy viết thành câu Ai là gì?

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài