Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3 trang 19, 20

  Giải Cùng em học tiếng việt 4 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3 trang 19, 20 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

  Xem lời giải
 • Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 20, 21

  Giải Cùng em học tiếng việt 4 tập 2 tuần 23 câu 4, 5, 6, vui học trang 20, 21 với lời giải chi tiết. Câu 4: Gạch dưới những từ ngữ chỉ vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong bài ca dao sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài