Quảng cáo
 • pic

  Chính tả - Tuần 21 Trang 12

  Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống:

 • pic

  Luyện từ và câu - Tuần 21 Trang 12

  1. Đọc bài thơ vặ ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây : Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cở rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi!

 • Quảng cáo
 • pic

  Chính tả - Tuần 21 Trang 15

  Giải bài tập Chính tả - Tuần 21 Trang 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2

 • pic

  Tập làm văn - Tuần 21 Trang 15

  1. Quan sát các tranh dưới đây, viết bên cạnh mỗi tranh nghề nghiệp và công việc của những người trí thức.

Gửi bài Gửi bài