Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Tiếng vườn

  Trong vườn có những cây nào nở hoa? Gạch 1 gạch dưới tên những loài cây nở hoa trong vườn. Có những con vật nào bay đến vườn cây? Gạch 1 gạch dưới tên những con vật bay đến vườn cây. Theo em hiểu, những gì đã tạo nên tiếng gọi của vườn? Chọn ý đúng nhất. Nối đúng. Đánh dấu tích vào ô thích hợp.

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Cây xanh với con người

  Mỗi ý trong đoạn 1 nêu một lợi ích của cây xanh. Đó là những lợi ích gì? Đánh dấu tích vào ô thích hợp. Phong tục Tết trồng cây ở nước ta có từ bao giờ. Nối đúng. Em sẽ hỏi thế nào? Nối đúng. Dựa vào gợi ý từ thời gian biểu của bạn Thu Huệ (SGK, trang 17), hãy lập thời gian biểu một ngày đi học của em.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo