Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 12, 13

  Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3, 4 trang 12, 13 với lời giải chi tiết. Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm : Mỗi bó có 5 củ cà rốt...

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 13, 14, 15

  Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 21 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 13, 14, 15 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm...

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài