Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3 trang 11, 12, 13

  Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3 trang 11, 12, 13 với lời giải chi tiết. Câu 2: Chọn từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong mỗi câu sau

  Xem lời giải
 • Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 13, 14

  Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 21 câu 4, 5, 6, vui học trang 13, 14 với lời giải chi tiết. Câu 4: Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B để hoàn thiện câu

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài