Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 8, 9

  Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 20 câu 1, 2, 3, 4 trang 8, 9 với lời giải dễ hiểu. Câu 3: Gạch dưới những từ ngữ để nối các vế trong mỗi câu ghép sau

  Xem lời giải
 • Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 9, 10, 11

  Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 20 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 9, 10, 11 với lời giải chi tiết. Vui học: Kể lại câu chuyện trên cho bạn, người thân cùng nghe

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài