Quảng cáo
 • pic

  Chính tả - Tuần 2

  Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 2: Mười năm cõng bạn đi học trang 10 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu chuyện sau:

 • pic

  Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết trang 11, 12

  Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết trang 11, 12 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: tìm các từ ngữ a) Thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại

 • Quảng cáo
 • pic

  Tập làm văn - Kể lại hành động của nhân vật

  Giải nhận xét, luyện tập bài Tập làm văn - Kể lại hành động của nhân vật trang 12, 13 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Dựa vào nội dung truyện Bài văn bị điểm không (Tiếng Việt 4, tập một, trang 20 - 21), điền câu trả lời vào bảng sau :

 • pic

  Luyện từ và câu - Dấu hai chấm

  Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Dấu hai chấm trang 13, 14, 15 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Trong các câu văn, câu thơ sau, dấu hai chấm có tác dụng gì ? Đánh dấu X vào ô thích hợp :

 • pic

  Tập làm văn - Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện trang 15, 16 VBT Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1: Đọc đoạn văn sau và thực hiện theo yêu cầu.

Gửi bài Gửi bài