Quảng cáo
 • Khái quát văn học dân gian Việt Nam

  Soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam trang 16 SGK Ngữ văn 10. Câu 2: Văn học dân gian Việt Nam có những thể loại nào? Nêu tên gọi, định nghĩa ngắn gọn và ví dụ cho mỗi thể loại.

  Xem lời giải
 • Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

  Soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo) trang 20 SGK Ngữ văn 10. Câu 2. a. Các nhân vật đã thực hiện bằng ngôn ngữ những hành động nói cụ thể nào? Nhằm mục đích gì?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Viết bài tập làm văn số 1 lớp 10

  Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống. Đề 2: Cảm nghĩ về: Thiên nhiên và đời sống của con ng­ười trong thời khắc chuyển mùa (sang thu, sang đông, sang xuân hoặc sang hè)

  Xem lời giải
 • Văn bản

  Soạn bài Văn bản trang 23 SGK Ngữ văn 10. Câu 1. Văn bản là sản phẩm của hoạt động ngôn ngữ dùng trong giao tiếp, được diễn đạt bằng hình thức nói hoặc viết.

  Xem lời giải