Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3 trang 8, 9, 10

  Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tập 1 tuần 2 câu 1, 2, 3 trang 8, 9, 10 với lời giải chi tiết. Câu 1.c: Theo em, vì sao người được cứu lúc này lại khắc chữ lên đá?

  Xem lời giải
 • Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 10, 11, 12

  Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tập 1 tuần 2 câu 4, 5, 6, vui học trang 10, 11, 12 với lời giải chi tiết. Câu 4: Đánh dấu x vào ô trống để biết tác dụng của dấu hai chấm

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài