Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3 trang 5, 6

  Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 tuần 19 câu 1, 2, 3 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 1. c. Em học được bài học gì qua câu chuyện trên

  Xem lời giải
 • Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 6, 7

  Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 19 câu 4, 5, 6, vui học trang 6, 7 với lời giải dễ hiểu. Câu 6: Viết mở bài gián tiếp cho bài văn tả một người thân yêu trong gia đình em

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài