Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3 trang 5, 6

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 19 câu 1, 2, 3 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

  Xem lời giải
 • Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 7, 8

  Giải Cùng em học tiếng việt 4 tập 2 tuần 19 câu 4, 5, 6, vui học trang 7, 8 với lời giải chi tiết. Câu 4. Đặt hai câu kể Ai làm gì? có sử dụng phép nhân hóa để nói về:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài