Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 59, 60

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 1 tuần 17 câu 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 với lời giải chi tiết. Câu 2: Gạch dưới tiếng không cùng vần với các tiếng còn lại trong mỗi nhóm sau

  Xem lời giải
 • Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 61, 62

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 1 tuần 17 câu 5, 6, 7, vui học trang 61, 62 với lời giải chi tiết. Câu 7: Em hãy viết một đơn xin học môn tự chọn theo mẫu sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài