Quảng cáo
 • pic

  Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 1 bài Vĩnh biệt cửu trùng đài - Nguyễn Huy Tưởng. Câu 2. Tính cách, diễn biến tâm trạng của Vũ Như Tô và Đan Thiềm.

 • pic

  Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 1 bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản. Câu 1. - Câu bị động: “Không, hắn chưa được một người đàn bà nào yêu cả.”

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài