Quảng cáo
 • pic

  Người lái đò sông Đà

  Soạn bài Người lái đò sông Đà - ngắn gọn nhất - Ngữ văn 12 tập 1. Câu 2: Tác giả dùng các biện pháp nghệ thuật để khắc họa hình ảnh của một con sông Đà hung bạo:

 • pic

  Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

  Soạn bài Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận - Ngắn gọn nhất. Câu 2: Khi viết văn nghị luận tránh lỗi lập luận mâu thuẫn, luận cứ không phù hợp với luận điểm.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài