Quảng cáo
 • Cảm xúc mùa thu

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 1 bài Cảm xúc mùa thu - Đỗ Phủ. Câu 1.Bài thơ có thể chia làm mấy phần? Vì sao lại chia như vậy? Hãy xác định nội dung của mỗi phần?

  Xem lời giải
 • Trình bày một vấn đề

  Soạn Văn lớp 10 ngắn gọn tập 1 bài Trình bày một vấn đề. Câu 1. (1) Phần bắt đầu trình bày tương ứng với các câu:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài