Quảng cáo
 • pic

  Tiết 1. Ngày, giờ. Thực hành xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52, 53 - Tiết 1. Ngày, giờ. Thực hành xem đồng hồ - Tuần 16 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

 • pic

  Tiết 2. Ngày, tháng. Thực hành xem lịch

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54, 55 - Tiết 2. Ngày, tháng. Thực hành xem lịch - Tuần 16 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài