Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 55, 56

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 1 tuần 16 câu 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 với lời giải chi tiết. Câu 4: Gạch dười từ ngữ không thuộc nhóm và đặt tên cho nhóm

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 57, 58

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 1 tuần 16 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 57, 58 với lời giải chi tiết. Câu 5: Đặt câu với mỗi thành ngữ, tục ngữ sau

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài