Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 57, 58

  Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tập 1 tuần 16 câu 1, 2, 3, 4 trang 57, 58 với lời giải chi tiết. Câu 4: Gạch dưới các câu kể trong đoạn văn dưới đây.

  Xem lời giải
 • Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 59, 60, 61

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 1 tuần 16 câu 5, 6, 7, vui học trang 59, 60, 61 với lời giải chi tiết. Câu 5: Trong các câu sau, câu nào là câu kể? Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài