Quảng cáo
 • pic

  Chính tả - Tuần 15

  Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 15: Cánh diều tuổi thơ trang 105 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết tên các đồ chơi hoặc trò chơi:

 • pic

  Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Đồ chơi - Trò chơi trang 106, 107

  Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi trang 106, 107 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết tên đồ chơi hoặc trò chơi được tả trong các bức tranh sau :

 • Quảng cáo
 • pic

  Tập làm văn - Luyện tập miêu tả đồ vật

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập miêu tả đồ vật trang 108, 109 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đọc bài văn Chiếc xe đạp của chú Tư (Tiếng Việt 4, tập một, trang 150-151), thực hiện các yêu cầu ở dưới.

 • pic

  Luyện từ và câu - Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

  Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi trang 110, 111, 112 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Tìm câu hỏi trong khổ thơ dưới đây. Những từ ngữ nào trong câu hỏi thể hiện thái độ lễ phép của người con ?

 • pic

  Tập làm văn - Quan sát đồ vật

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Quan sát đồ vật trang 113, 114 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Quan sát một đồ chơi em thích và ghi lại những điều quan sát được?

Gửi bài Gửi bài