Quảng cáo
 • pic

  Chính tả - Tuần 14

  Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 14: Chiếc áo búp bê trang 95 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống tiếng bắt đầu bằng s hoặc X :

 • pic

  Luyện từ và câu - Luyện tập về câu hỏi

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về câu hỏi trang 96, 97 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây?

 • Quảng cáo
 • pic

  Tập làm văn - Thế nào là miêu tả?

  Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Thế nào là miêu tả trang 97, 98, 99 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đoạn văn sau miêu tả những sự vật nào ?

 • pic

  Luyện từ và câu - Dùng câu hỏi vào mục đích khác

  Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Dùng câu hỏi vào mục đích khác trang 99, 100, 101, 102 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm với chú bé Đất trong truyện Chú Đất Nung (chú ý những câu hỏi của ông Hòn Rấm), trả lời câu hỏi ở dưới.

 • pic

  Tập làm văn - Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật trang 103, 104 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đọc bài văn Cái cối tân (Tiếng Việt 4, tập một, trang 143 - 144), trả lời các câu hỏi sau :

Gửi bài Gửi bài