Quảng cáo
 • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

  Soạn bài Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo) - Ngữ văn 10. Câu 2. Hãy chỉ ra dấu hiệu của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt biểu hiện trong những câu ca dao dưới đây.

  Xem lời giải
 • Nhàn

  Soạn bài Nhàn trang 128 SGK Ngữ văn 10. Câu 2. Anh (chị) hiểu thế nào là nơi vắng vẻ, chốn lao xao? Quan niệm của tác giả về dại, khôn như thế nào?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Soạn bài Đọc Tiểu Thanh Ký trang 131 Ngữ văn 10

  Soạn bài Đọc Tiểu Thanh Ký trang 131 Ngữ văn 10. Câu 3. Nguyễn Du thương xót và đồng cảm với người phụ nữ có tài năng văn chương mà bất hạnh. Điều đó nói gì về tấm lòng nhà thơ.

  Xem lời giải