Quảng cáo
 • pic

  Chính tả - Tuần 13

  Giải câu 1, 2, bài Chính tả - Tuần 13: Người tìm đường lên các vì sao trang 89 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống tiếng có âm i hoặc iê :

 • pic

  Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực trang 90

  Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực trang 90 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết một đoạn văn ngắn nói về một người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được thành công :

 • Quảng cáo
 • pic

  Luyện từ và câu - Câu hỏi và dấu chấm hỏi

  Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Câu hỏi và dấu chấm hỏi trang 92, 93 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Tìm câu hỏi trong các bài Thưa chuyện với mẹ, Hai bàn tay và ghi vào bảng sau

 • pic

  Tập làm văn - Ôn tập kể chuyện

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Ôn tập kể chuyện trang 93, 94 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Ghi vắn tắt một câu chuyện về một trong các đề tài sau (chuẩn bị cho bài nói) :

Gửi bài Gửi bài