Quảng cáo
 • pic

  Một số thể loại văn học: thơ truyện

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 1 bài Một số thể loại văn học: thơ truyện. Câu 1: - Loại: là phương thức tồn tại chung

 • pic

  Chí Phèo - Phần 1. Tác giả

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 1 bài Chí Phèo - Nam Cao. Câu 1: Tiểu sử cuộc đời và con người tác giả Nam Cao (1915 – 1951).

 • Quảng cáo
 • pic

  Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp)

  Soạn Văn lớp 11 ngắn gọn tập 1 bài Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp). Câu 1: Những thông tin cơ bản của ngôn ngữ báo chí trong bản tin đó là:

Gửi bài Gửi bài