Quảng cáo
 • pic

  Tiết 1. 14 trừ đi một số: 14 – 8. 34 – 8

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 - Tiết 1. 14 trừ đi một số: 14 – 8. 34 – 8 - Tuần 13 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

 • pic

  Tiết 2. 54 – 18. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44, 45 - Tiết 2. 54 – 18. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số - Tuần 13 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài