Quảng cáo
 • Khái quát văn học việt nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

  Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX. Câu 4. Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX có những đặc điểm lớn nào về nghệ thuật? Từ những đặc điểm đó, theo anh (chị) cách đọc văn học trung đại có gì khác văn học hiện đại.

  Xem lời giải
 • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

  Soạn bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt trang 113 SGK Ngữ văn 10. Câu 2. Đọc đoạn trích (SGK, tr. 114 - Bắt sấu rừng u Minh Ha) và xác định ngôn ngữ sinh hoạt được biểu hiện ở dạng nào? Nhận xét về việc dùng từ ở đọan trích.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo