Quảng cáo
 • pic

  Tiết 1. Tìm số bị trừ. 13 trừ đi một số: 13 – 5

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 - Tiết 1. Tìm số bị trừ. 13 trừ đi một số: 13 – 5 - Tuần 12 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

 • pic

  Tiết 2. 33 – 5. 53 – 15

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 - Tiết 2. 33 – 5. 53 – 15 - Tuần 12 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài