Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 39, 40

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 12 câu 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 với lời giải chi tiết. Câu 1b. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 40, 41

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 1 tuần 12 câu 5, 6, 7, vui học trang 40, 41 với lời giải chi tiết. Câu 6: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong mỗi câu sau

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài